Městský úřad

Aktuálně vypsaná výběrová řízení - Příspěvkové organizace města

Dokumenty

Výměna klimatizační jednotky v kuchyni základní školy rozbalit

Příloha č 5 Výzvy Fotodokumentace

Soubor ZIP 14.76 MB

zobrazit soubor

Výzva k podání nabídky

Soubor PDF 269.61 KB

zobrazit soubor

Příloha č 5 Výzvy Fotodokumentace

Soubor ZIP 14.76 MB

zobrazit soubor

Příloha č 4 Výzvy Závazný návrh smlouvy o dílo

Soubor DOC 34.99 KB

zobrazit soubor

Příloha č 3 Výzvy Tabulka pro výpočet nabídkové ceny

Soubor XLS 12.76 KB

zobrazit soubor

Příloha č 2 Výzvy Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

Soubor DOC 26.63 KB

zobrazit soubor

Příloha č 1 Výzvy Technická specifikace

Soubor PDF 68.64 KB

zobrazit soubor

Výměna střešních a fasádních oken - ZŠ Jungmannova rozbalit

Příloha č.1 Výzvy.docx

Soubor DOC 34.56 KB

zobrazit soubor

Příloha č.2 Výzvy.docx

Soubor DOC 23.81 KB

zobrazit soubor

Příloha č.3 Výzvy.xlsx

Soubor XLS 13.24 KB

zobrazit soubor

Příloha č.4 Výzvy.zip

Soubor ZIP 8.12 MB

zobrazit soubor

Výzva k podání nabídky.PDF

Soubor PDF 1.99 MB

zobrazit soubor

Dodávka masa do školní jídelny v roce 2021 - Výzva k podání nabídky rozbalit

Příloha č.1 Výzvy - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny.xlsx

Soubor XLS 12.26 KB

zobrazit soubor

Příloha č.2 Výzvy - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti.docx

Soubor DOC 25.37 KB

zobrazit soubor

Příloha č.3 Výzvy - Technické požadavky.pdf

Soubor PDF 182.34 KB

zobrazit soubor

Příloha č.4 Výzvy - Čestné prohlášení o splnění všech technických požadavků.docx

Soubor DOC 24.05 KB

zobrazit soubor

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 1.61 MB

zobrazit soubor