Městský úřad

Aktuálně vypsaná ostatní výběrová řízení

Dokumenty

VZ „Změna č. 10 územního plánu Roudnice nad Labem“ rozbalit

Zadávací dokumentace

Soubor PDF 317.29 KB

zobrazit soubor

Výzva k podání nabídky

Soubor PDF 217.20 KB

zobrazit soubor

Přílohy č 1 a č 2 ZD Krycí list nabídky Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů

Soubor DOC 75.50 KB

zobrazit soubor

Příloha č 5 ZD Z10 přehled

Soubor PDF 6.05 MB

zobrazit soubor

Příloha č 5 ZD Z10 8

Soubor PDF 2.58 MB

zobrazit soubor

Příloha č 5 ZD Z10 6

Soubor PDF 2.19 MB

zobrazit soubor

Příloha č 5 ZD Z10 5

Soubor PDF 2.50 MB

zobrazit soubor

Příloha č 5 ZD Z10 2

Soubor PDF 2.47 MB

zobrazit soubor

Příloha č 5 ZD Z10 12

Soubor PDF 2.49 MB

zobrazit soubor

Příloha č 5 ZD Z10 1

Soubor PDF 2.32 MB

zobrazit soubor

Příloha č 4 ZD Závazný návrh smlouvy o dílo

Soubor DOC 75.50 KB

zobrazit soubor

Příloha č 3 ZD Seznam lokalit a požadavky Z10

Soubor PDF 394.15 KB

zobrazit soubor

Snížení energetické náročnosti veřejné budovy ZŠ Karla Jeřábka č.p. 941 rozbalit

Příloha č 1 Projektová dokumentace 1

Soubor RAR 66.60 MB

zobrazit soubor

Zadávací dokumentace

Soubor PDF 505.51 KB

zobrazit soubor

Výzva k podání nabídky

Soubor PDF 248.41 KB

zobrazit soubor

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE IV.

Soubor PDF 216.51 KB

zobrazit soubor

Vysvětlení zadávací dokumentace II.

Soubor PDF 324.24 KB

zobrazit soubor

Přílohy č 2-3 ZD Krycí list nabídky Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů

Soubor DOC 75.50 KB

zobrazit soubor

Příloha č 8 Soupis prací s výkazem výměr Stavební část vzduchotechnika a elektroinstalace

Soubor XLS 194.72 KB

zobrazit soubor

Příloha č 7 Soupis prací s výkazem výměr Zateplení podlahy půdních prostor

Soubor XLS 105.54 KB

zobrazit soubor

Příloha č 6 Soupis prací s výkazem výměr Výměna výplní otvorů

Soubor XLS 180.93 KB

zobrazit soubor

Příloha č 5 Závazný vzor smlouvy

Soubor DOC 87.02 KB

zobrazit soubor

Příloha č 4 Identifikace uchazeče

Soubor DOC 14.82 KB

zobrazit soubor

OPZP 11109 ZS Karla Jerábka NN Z18-11109

Soubor PDF 1.62 MB

zobrazit soubor

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci I

Soubor PDF 196.69 KB

zobrazit soubor

D 1 1 2 Zateplení podlah půdních prostor

Soubor RAR 2.47 MB

zobrazit soubor

23b VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ-dveře

Soubor PDF 760.33 KB

zobrazit soubor

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VEŘEJNÉ BUDOVY ZŠ KARLA JEŘÁBKA Č.P. 941 - část 2 rozbalit

Vysvětlení zadávací dokumentace VI

Soubor PDF 245.08 KB

zobrazit soubor

Vysvětlení zadávací dokumentace V

Soubor PDF 286.38 KB

zobrazit soubor

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE IV

Soubor PDF 216.51 KB

zobrazit soubor

VZ „Polozapuštěné podzemní kontejnery v ulici Hakenova v Roudnici nad Labem“ rozbalit

Příloha č. 1 ZD Projektová dokumentace.zip

Soubor ZIP 8.43 MB

zobrazit soubor

Zadávací dokumentace

Soubor PDF 323.05 KB

zobrazit soubor

Výzva k podání nabídky

Soubor PDF 203.75 KB

zobrazit soubor

Přílohy č. 2 a č. 3 ZD - Krycí list nabídky, Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů

Soubor DOC 75.50 KB

zobrazit soubor

Příloha č. 5 ZD - Položkový rozpočet k ocenění

Soubor XLS 93.00 KB

zobrazit soubor

Příloha č. 4 ZD - Závazný návrh smlouvy o dílo

Soubor DOC 59.63 KB

zobrazit soubor

Veřejná zakázka Lesopark Na Kolečku rozbalit

Dokumentace k výběrovému řízení

Soubor ZIP 46.13 MB

zobrazit soubor

05 Fotodokumentace - část 2

Soubor ZIP 83.24 MB

zobrazit soubor

05 Fotodokumentace - část 1

Soubor ZIP 97.94 MB

zobrazit soubor

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY LESOPARK NA KOLEČKU

Soubor PDF 307.08 KB

zobrazit soubor

Výzva k podání žádosti o účast

Soubor PDF 210.59 KB

zobrazit soubor

Zpracování projektové dokumentace na revitalizaci prostoru Smetanova náměstí v Roudnici nad Labem rozbalit

Příloha č. 2 ZD – Dokumentace k VZ.zip

Soubor ZIP 1.87 MB

zobrazit soubor

Příloha č. 5 ZD – Závazný návrh smlouvy o dílo.docx

Soubor DOC 50.34 KB

zobrazit soubor

Přílohy č. 3 a č. 4 ZD - Krycí list nabídky, Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů.doc

Soubor DOC 75.50 KB

zobrazit soubor

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 183.59 KB

zobrazit soubor

Zadávací dokumentace.pdf

Soubor PDF 321.63 KB

zobrazit soubor

Poskytnutí úvěru na investiční projekty realizované v roce 2021 a 2022 rozbalit

FIN - OPIS.pdf

Soubor PDF 191.33 KB

zobrazit soubor

Příloha - OPIS.pdf

Soubor PDF 172.03 KB

zobrazit soubor

Rozvaha - OPIS.pdf

Soubor PDF 163.95 KB

zobrazit soubor

Výkaz zisku a ztráty - OPIS.pdf

Soubor PDF 156.53 KB

zobrazit soubor

Výzva více zájemcům k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 273.76 KB

zobrazit soubor