Městský úřad

Aktuálně vypsaná ostatní výběrová řízení

Výstavba a rekonstrukce VO v Roudnici nad Labem rozbalit

Příloha č. 3 ZD - Projektová dokumentace.zip

Soubor ZIP 15.03 MB Publikováno:04.10.2021

zobrazit soubor

Příloha č. 4 ZD - Závazný návrh smlouvy o dílo.docx

Soubor DOC 60.00 KB Publikováno:04.10.2021

zobrazit soubor

Příloha č. 5 ZD - Výkazy výměr k ocenění.zip

Soubor ZIP 58.05 KB Publikováno:04.10.2021

zobrazit soubor

Přílohy č. 1 a č. 2 ZD - Krycí list nabídky, Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů.doc

Soubor DOC 75.50 KB Publikováno:04.10.2021

zobrazit soubor

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 216.63 KB Publikováno:04.10.2021

zobrazit soubor

Zadávací dokumentace.pdf

Soubor PDF 315.69 KB Publikováno:04.10.2021

zobrazit soubor

Odstranění stavby - Východní část pivovaru na p. č. 4 a 51 v Roudnici nad Labem rozbalit

Příloha č. 1 ZD – Podklady pro odstranění stavby.zip

Soubor ZIP 26.52 MB Publikováno:04.10.2021

zobrazit soubor

Příloha č. 4 ZD - Závazný návrh smlouvy o dílo.DOCX

Soubor DOC 58.50 KB Publikováno:04.10.2021

zobrazit soubor

Příloha č. 5 ZD Položkový rozpočet k ocenění.xlsx

Soubor XLS 59.97 KB Publikováno:04.10.2021

zobrazit soubor

Příloha č. 6 ZD – Rozhodnutí odstranění stavby.zip

Soubor ZIP 909.82 KB Publikováno:04.10.2021

zobrazit soubor

Přílohy č. 2 a č. 3 ZD - Krycí list nabídky, Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů.doc

Soubor DOC 75.50 KB Publikováno:04.10.2021

zobrazit soubor

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 218.16 KB Publikováno:04.10.2021

zobrazit soubor

Zadávací dokumentace.pdf

Soubor PDF 300.30 KB Publikováno:04.10.2021

zobrazit soubor

Vysvětlení ZD I.

Soubor PDF 210.76 KB Publikováno:15.10.2021

zobrazit soubor

Příloha č. 1 Vysvětlení ZD I. - Položkový rozpočet k ocenění

Soubor XLS 63.19 KB Publikováno:15.10.2021

zobrazit soubor