menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

5.1b Snížení energetické náročnosti ZŠ Karla Jeřábka v Roudnici nad Labem

Název projektu:

5.1b Snížení energetické náročnosti ZŠ Karla Jeřábka v Roudnici nad Labem

Registrační číslo projektu:

CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009377

Příjemce projektu:

Město Roudnice nad Labem

Datum zahájení projektu:

30. 1. 2019

Datum ukončení realizace:

31. 1. 2023

Výše dotace EU:

   4 013 904 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU.

Projekt je vedlejším projektem k hlavnímu projektu na snížení energetické náročnosti části budovy ZŠ Karla Jeřábka 941 v Roudnici nad Labem. Jedná se o komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na 2 žádostech.

Cílem projektu, jako vedlejšího, je instalace systému nuceného větrání s rekuperací tepla sestávající ze 2 vzduchotechnických jednotek: pro levou a pravou část budovy a tím zajištění vhodných stanovených hygienických podmínek pro budovy určené pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Snížení či úprava koncentrace CO2 v prostorách budovy přispěje ke zvýšení hygienických podmínek žáků a učitelů, zvýšení jejich koncentrace a soustředěnosti, tím e ke zkvalitnění podmínek pro výuku.

Cílem komplexního projektu je zlepšení tepelně technických vlastností budovy, tím dosažení snížení celkové energetické náročnosti historické budovy školy opatřeními, která přispějí ke snížení konečné spotřeby energie, dosažení úspor energie a nákladů na vytápění budovy, což přispěje k udržitelnému využívání zdrojů energie.  Na zlepšení tepelně technických vlastností budovy je podán samostatný hlavní projekt. Oba související projekty mají za cíl snížení energetické náročnosti budovy a snížení negativních dopadů na životní prostředí a zkvalitnění prostředí prostor pro vzdělávání a výuku žáků -  přívodem čerstvého upraveného vzduchu a odvodem znehodnoceného vzduchu z prostor učeben a družin.