menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

5.1a Snížení energetické náročnosti ZŠ Karla Jeřábka v Roudnici nad Labem

 

Název projektu:

5.1a Snížení energetické náročnosti ZŠ Karla Jeřábka v Roudnici nad Labem

Registrační číslo projektu:

CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009376

Příjemce projektu:

Město Roudnice nad Labem

Datum zahájení projektu:

30. 1. 2019

Datum ukončení realizace:

31. 1. 2023

Výše dotace EU:

   7 570 668,80 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU.

Projekt řeší snížení energetické náročnosti části budovy ZŠ Karla Jeřábka 941 v Roudnici nad Labem. Předmětem projektu je výměna výplní otvorů (okna, dveře) obálky budovy a izolace půdního prostoru v historické části objektu budovy, která je umístěna v městské památkové zóně. Jedná se o komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na 2 žádostech, z nichž 2. žádost (5.1b) řeší VZT s rekuperací.

Cílem projektu je snížení celkové energetické náročnosti historické budovy školy opatřeními, která přispějí ke snížení konečné spotřeby energie. Cílem je dosažení úspor energie a nákladů na vytápění budovy, což přispěje k udržitelnému využívání zdrojů energie. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o budovu určenou ke vzdělávání, bude realizován i související projekt na zavedení rekuperace, na něž je podána samostatná žádost. Oba související projekty mají za cíl snížení energetické náročnosti budovy a snížení negativních dopadů na životní prostředí.