Městská policie

Městskou policii Roudnice nad Labem zřizuje a zrušuje Zastupitelstvo města Roudnice nad Labem, obecně závaznou vyhláškou města. Vyhláška města č. 2/1992, kterou se ve městě Roudnice nad Labem zřizuje Městská policie podle zákona ČNR č. 553/1991 Sb., nabyla účinnosti 29.1.1992.

Tísňová linka

Fotografie osoby
Tísňová linka mětstské policie - tel.: 156

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (přízemí)

tel.: 416 850 191, 727 955 931, e-mail: mestska.policie@roudnicenl.cz

E-mail prosím použijte v případě potřeby zaslání informace určené pro městskou policii. Neslouží k nahlašování situací vyžadující okamžitý zákrok strážníků.

Oficiální adresa podatelny: epodatelna@roudnicenl.cz

Velitel

Martin Müller

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (přízemí)

tel.: 416 850 192, e-mail: mmuller@roudnicenl.cz