Kalendář akcí - vícedenní akce

Zobrazeny jsou vícedenní kulturní, společenské a sportovní akce.

Přejít na Jednodenní akce


29 
29. 06. 2017 - 10. 09. 2017 | Galerie moderního umění
Akci vložil: Galerie moderního umění

Jan Štursa / Dar nebes a země (Počátky moderny)

Cyklus Počátky moderny uvádí na scénu umělce z přelomu 19. a 20. století. Představili se tu již například František Kaván, Jaroslav Panuška, Otakar Nejedlý, nejnověji Antonín Hudeček. Galerie tak umožňuje vést pomyslný dialog mezi tvorbou Antonína Slavíčka, zastoupenou početnou kolekcí v úvodu stálé expozice, a uměním jeho souputníků. V roce 2017 se v rámci cyklu bude poprvé prezentovat sochařská tvorba. Pod názvem jednoho z vrcholných děl Jana Štursy (1880 v Novém Městě na Moravě – 1925 v Praze) - ženského aktu z roku 1918 - bude uveden reprezentativní průřez dílem zakladatelské osobnosti českého sochařství 20. století. Stane se tak díky spolupráci s Horáckou galerií v Novém Městě na Moravě, která spravuje velkou kolekci Štursových soch.
29 
29. 06. 2017 - 03. 09. 2017 | Galerie moderního umění
Akci vložil: Galerie moderního umění

Otakar Slavík / Těla (Osobnosti)

Výstava představí výjimečný soubor prací na papíře z osmdesátých let 20. století, jež vznikly během autorova nuceného exilu ve Vídni. Navýsost plasticky zpracované, bravurní figurální kresby poukazují ještě výrazněji, než je tomu v malířském díle, na symbiózu umělcova sochařského základu s malířstvím. Figura se stala základním námětovým elementem tvorby, ve které Otakar Slavík (1931–2010) stále zvažoval vztahy mezi tématem a jednotlivými zobrazovanými prvky pomocí barev jako výrazového prostředku. Stejně jako v malbě řešil i v kresbě otázky týkající se barvy samotné, otázky tělesnosti a prostoru. Kresby voskovým pastelem, akrylem a smíšenými technikami nejsou anatomickými studiemi, přestože jasně poukazují na to, co všechno umělec o figuře ví.
30 
30. 06. 2017 - 08. 09. 2017 | Podřipské muzeum | Vstupné: 30/20 Kč | Plakát ke stažení
Akci vložil: Podřipské muzeum

Umění putovat vzduchem aneb balony

Panelová výstava  představuje literaturu s tematikou vzduchoplavby, která začala vycházet poté, co se v polovině roku 1783 uskutečnily ve Francii první pokusy s balony.
03 
03. 07. 2017 - 28. 07. 2017 | Městská knihovna, sál | Vstupné: dobrovolné
Akci vložil: KZM Roudnice nad Labem - knihovna

Letní setkání

Výstava Sdružení nezávislých výtvarníků Litoměřicka. Vernisáž proběhne 3.7.2017 v 17 hodin.
Více o této akci
07 
07. 07. 2017 - 08. 09. 2017 | Podřipské muzeum | Vstupné: 30/20 Kč
Akci vložil: Podřipské muzeum

Egypt v literatuře před polovinou 19. století

Panelová výstava pro jejíž vznik byl Inspirací objev hrobového komplexu s pilířovým dvorem princezny Šeretnebtej z 3. tisíciletí př. Kr., dcery pravděpodobně panovníka Niuserrea, zveřejněný v roce 2012 pracovníky Českého egyptologického ústavu FF UK. Jedním z autorů výstavy je známý egyptolog Miroslav Bárta. Zajímavá témata představují také Egypt a Blízký východ v kramářské písni  nebo Egypt ve sbírkách zámeckých.
26 
26. 07. 2017 - 12. 09. 2017 | Podřipské muzeum | Vstupné: 30/20 Kč | Plakát ke stažení
Akci vložil: Podřipské muzeum

Akce k výročí 850. let výročí první písemné zmínky o Roudnici nad Labem

Fragmenty z dějin Roudnice

Výstava provede návštěvníka ukázkami dobových dokumentů, fotografií či drobných ukázek předmětů, které provázely život občanů Roudnice v minulých dobách.
04 
04. 08. 2017 - 23. 08. 2017 | Městská knihovna, sál | Vstupné: dobrovolné
Akci vložil: KZM Roudnice nad Labem - knihovna

USA země indiánů

Na výstavě fotografií jižních států USA Arizony, Colorada a Utahu představí své snímky Andrew Thomas Cappas a Jaroslav Michl. Výstavu doplní dokumentární film o životě dnešních indiánů.
Více o této akci
07 
07. 08. 2017 - 11. 08. 2017 | Galerie moderního umění
Akci vložil: Galerie moderního umění

LETNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY V GALERII 2017 / 2. termín

Každý den od 10.00 – 14.00 hodin. Dílny jsou určené malým i velkým školákům (od 6 do 15 let), kteří mají rádi výtvarnou tvorbu a umění. Pro velký zájem v minulém roce se budou letní dílny konat ve dvou termínech. Protože je kapacita míst omezená, je nutné objednání předem. Maximální počet účastníků je 15. Přihlášky formou mailu zasílejte nejpozději do 10. 7. 2017. Děti mohou absolvovat dílny na různá témata během všech dní, nebo si vybrat některé dny či dokonce jen jeden. Poplatek za den je 80 Kč, za pět dní 350 Kč. Program sledujte na www.galerieroudnice.cz.
14 
14. 08. 2017 - 18. 08. 2017 | KD Říp, sál
Akci vložil: KZM Roudnice nad Labem

Příměstský tábor v zámku a podzámčí

Tábor se koná vždy od 7:30 do 16:30 hodin. Cena tábora 1500 Kč / dítě zahrnuje jízdné a vstupné, materiál, pití a obědy. Tábor je určen pro děti od 6 do 12 let. Přihlašovat se můžete v KZM nebo na emailu info@kzm-roudnicenl.cz.
Více o této akci
08 
08. 09. 2017 - 10. 09. 2017 | KD Říp, sál
Akci vložil: Inspiro

DĚTSKÝ DIVADELNÍ FESTIVAL 2017

4.ročník Dětského Divadelního Festivalu - víkend plný divadelních představení a tvůrčích dílen pro děti nejen z Roudnice nad Labem.
21 
21. 09. 2017 - 26. 11. 2017 | Galerie moderního umění
Akci vložil: Galerie moderního umění

Karel Pauzer / Hana Purkrábková / Bytosti (Osobnosti)

Hanu Purkrábkovou (1936) a Karla Pauzera (1936) spojuje životní a umělecké partnerství. Oba se také zasloužili o zásadní inovace v oboru keramiky. Tvárné vlastnosti hlíny, její haptické kvality i možnosti barevného působení podřídili svobodnému vyjádření v oblasti volné tvorby. Navázali tak na pozoruhodné dědictví ztělesněné tvorbou Otto Gutfreunda či Ladislava Zívra. Karel Pauzer a Hana Purkrábková se stihli představit na výtvarné scéně koncem šedesátých let – připomeňme tu účast na stěžejní výstavě Nová figurace v roce 1969 v Mánesu, která uzavřela slibnou kapitolu českých dějin umění. Jejich dílo bývá pro prvky nadsázky, jemného humoru, ale i skepse a kruté ironie a sarkasmu, vřazováno do souvislostí tzv. české grotesky.
21 
21. 09. 2017 - 19. 11. 2017 | Galerie moderního umění
Akci vložil: Galerie moderního umění

Miloš Michálek / Záznamy (Severní okruh)

Miloš Michálek (*1949) je dlouholetým a velmi váženým pedagogem ústecké Fakulty umění a designu. Souběžně rozvíjí neortodoxní grafickou činnost (jeho autorským vynálezem je tzv. tisk ze dřeva, často doplňovaný originálními zásahy do hotového listu), v níž dosáhl pozoruhodných úspěchů, vyjádřených mimo jiné řadou mezinárodních i domácích ocenění. V roudnické galerii, která naváže na projekt Kabinet realizovaný Galerií Emila Filly v Ústí nad Labem v roce 2014, se představí právě v této ambivalentní roli. Předsálí se promění v symbolické prostředí učebny, jemuž vtiskne tvář zavěšený trojdílný objekt Tabule (Oltář). Sekundovat mu budou drobná díla – záznamy z časosběrného projektu, v němž autor stejně jako jeho studenti vytvářel po 365 dní v roce 2007 po jedné kresbě denně.
22 
22. 09. 2017 - 15. 12. 2017 | Sál Libuše | Plakát ke stažení
Akci vložil: Tomáš Mikulský

Kurz tance a společenské výchovy pro mládež

pátek od 19.00 hodin 13 lekcí z toho 2 prodloužené 1 Věneček Vyučuje: taneční mistr Tomáš Mikulský - profesionální člen SUT ČR Přihlášky: ONLINE www.tanecnikurzy.tomasmikulsky.com
02 
02. 10. 2017 - 31. 10. 2017 | Městská knihovna, sál
Akci vložil: KZM Roudnice nad Labem - knihovna

Emil Holub - 11 let v Africe - výstava

Zahájení výstavy a přednáška PhDr. Marie Imbrové.
Více o této akci
10 
10. 10. 2017 - 28. 11. 2017 | Sál Libuše | Plakát ke stažení
Akci vložil: Tomáš Mikulský

Taneční kurz pro ženy

Latinsko - americké tance v úpravě sólo pro ženy úterý od 18.00 hodin (8 lekcí) Vyučuje: taneční mistr Tomáš Mikulský - profesionální člen SUT ČR Přihlášky ONLINE www.tanecnikurzy.tomasmikulsky.com
10 
10. 10. 2017 - 28. 11. 2017 | Sál Libuše | Plakát ke stažení
Akci vložil: Tomáš Mikulský

Taneční pro dospělé

úterý od 19.00 hodin (8 lekcí) Vyučuje: taneční mistr Tomáš Mikulský - profesionální člen SUT ČR Přihlášky ONLINE www.tanečnikurzy.tomasmikulsky.com
20 
20. 11. 2017 - 26. 11. 2017 | Galerie moderního umění
Akci vložil: Galerie moderního umění

Bedřich Dlouhý / Reminiscence

Ve výstavním cyklu Osobnosti obracíme již mnoho let pozornost k výrazným postavám soudobé české výtvarné scény. Nejinak tomu bude i v roce 2017, kdy ve foyer roudnické jízdárny představíme formou výstavy jednoho obrazu pozdní tvorbu významného malíře, spoluzakladatele volného uskupení studentů uměleckých vysokých škol Šmidrové, profesora Akademie výtvarných umění v Praze, Bedřicha Dlouhého (*1932).
07 
07. 12. 2017 - 11. 02. 2018 | Galerie moderního umění
Akci vložil: Galerie moderního umění

Vdovy S / Zdeněk Sýkora / Otakar Slavík / Zbyněk Sekal

Tematická výstava Vdovy S přináší individuální a neotřelý výklad tvorby tří klíčových osobností českého moderního umění druhé poloviny 20. století, Zdeňka Sýkory (1920–2011), Zbyňka Sekala (1923–1998) a Otakara Slavíka (1931–2010), z dnešní pohledu jejich životních partnerek. Pojem vdovy po umělci a z něj vycházející asociace nesou leckdy negativní konotaci. Vdova se zpravidla stává opatrovnicí pozůstalosti a má často rozhodující vliv na druhý umělcův život, jeho „život po životě“. Autorka výstavy, Duňa Slavíková, požádala o spolupráci na výstavě své dvě přítelkyně, Lenku Sýkorovou a Christine Sekalovou. Schází se zde historička umění, umělkyně a umělecká spolupracovnice svého muže i citlivá partnerka introvertního umělce, která významně podpořila jeho existenci a tvorbu v jemu cizí zemi.
07 
07. 12. 2017 - 14. 01. 2018 | Galerie moderního umění
Akci vložil: Galerie moderního umění

Jan Činčera / Ayersova skála a jiné objekty (Užité umění)

Uspokojuje mě pracovat s materiálem, který je obyčejný , všudypřítomný, levný, mám rád odřezky, zbytky, papírový odpad... Vzrušuje mě služebnost materiálu, ať už jako nosiče informací, textu, výtvarného sdělení, nebo jako ochranný materiál - obal. Fascinuje mě šíře jednoho materiálu, jeho proměny od japonských ručních papírů, uměleckých objektů, přes knihy až po průmyslové obaly, obaly na vajíčka, banánové krabice. Tak charakterizuje svůj vztah k starobylému médiu, jemuž se věnuje již více než čtyřicet let, jedna z nejvýraznějších osobností současného užitého umění, pedagog pražské AVU (v letech 1989–1994 odborný asistent v Atelieru konceptuálních tendencí Miloše Šejna), spoluzakladatel Studia Činčera (1994),
15 
15. 01. 2018 - 11. 02. 2018 | Galerie moderního umění
Akci vložil: Galerie moderního umění

Ateliér prostor S / Experimentální architektura

Experimentální architektura studentů Fakulty umění a designu Technické univerzity v Liberci. Hlavním tématem práce ateliéru je prostor, jenž je vnímán jako základní výrazový prostředek. Koncepce vychází z myšlenky propojení architektury a výtvarného umění v enviromentálním významu. Pedagogické vedení podporuje různorodost metod a přístupů k daným tématům. Pracuje se s digitálním architektonickým prostorem, parametrickou a procedurální architekturou, interaktivní instalací i tradičními formami s možností vzájemného ovlivňování a propojování. To je také cesta, jak se vyhnout klišé a dospět k novým, neotřelým formám. Ateliér má ambici přitáhnout nadané a pracovité studenty, kteří chtějí realizovat v průběhu studia vlastní program a dokážou nahlížet na architekturu jako na umění.

Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook