Kalendář akcí - vícedenní akce

Zobrazeny jsou vícedenní kulturní, společenské a sportovní akce.

Přejít na Jednodenní akce


07 
07. 12. 2017 - 11. 02. 2018 | Galerie moderního umění
Akci vložil: Galerie moderního umění

Vdovy S / Zdeněk Sýkora / Otakar Slavík / Zbyněk Sekal

Tematická výstava Vdovy S přináší individuální a neotřelý výklad tvorby tří klíčových osobností českého moderního umění druhé poloviny 20. století, Zdeňka Sýkory (1920–2011), Zbyňka Sekala (1923–1998) a Otakara Slavíka (1931–2010), z dnešní pohledu jejich životních partnerek. Pojem vdovy po umělci a z něj vycházející asociace nesou leckdy negativní konotaci. Vdova se zpravidla stává opatrovnicí pozůstalosti a má často rozhodující vliv na druhý umělcův život, jeho „život po životě“. Autorka výstavy, Duňa Slavíková, požádala o spolupráci na výstavě své dvě přítelkyně, Lenku Sýkorovou a Christine Sekalovou. Schází se zde historička umění, umělkyně a umělecká spolupracovnice svého muže i citlivá partnerka introvertního umělce, která významně podpořila jeho existenci a tvorbu v jemu cizí zemi.
05 
05. 01. 2018 - 06. 04. 2018 | Podřipské muzeum | Vstupné: 30/20 Kč | Plakát ke stažení
Akci vložil: Podřipské muzeum

Umět tak létat, jako pták a milovat, jak dítě...

Výstava paní Antonie Brídlové. Foto-grafické obrazy ze života všedních i svátečních dnů současných i dávno minulých, zachovaných v uměleckých dílech starých mistrů.
16 
16. 01. 2018 - 11. 02. 2018 | Galerie moderního umění
Akci vložil: Galerie moderního umění

Ateliér prostor S / Experimentální architektura

Experimentální architektura studentů Fakulty umění a designu Technické univerzity v Liberci. Hlavním tématem práce ateliéru je prostor, jenž je vnímán jako základní výrazový prostředek. Koncepce vychází z myšlenky propojení architektury a výtvarného umění v environmentálním významu.
16 
16. 01. 2018 - 06. 04. 2018 | Podřipské muzeum | Vstupné: 30/20 Kč | Plakát ke stažení
Akci vložil: Podřipské muzeum

Obrazy - Emma a Barbora Srncovy

Nechte se zavést do světa fantazie Emmy a Barbory Srncových na výstavu obrazů, o nichž lidé říkají, že hladí duši!
01 
01. 02. 2018 - 28. 02. 2018 | Městská knihovna, sál | Vstupné: dobrovolné
Akci vložil: KZM Roudnice nad Labem - knihovna

Svět fantazie

Výstava dětských prací žáků Markéty Menšíkové z kroužků DDM Trend Kreslení a malování
Více o této akci
22 
22. 02. 2018 - 15. 04. 2018 | Galerie moderního umění
Akci vložil: Galerie moderního umění

Jiří Franta / David Böhm / Sbírky jinak

Umělecká dvojice Jiří Franta – David Böhm působí na české scéně od roku 2006. Během své jedenáctileté spolupráce ovládli již několik stálých expozic renomovaných českých galerií a svými nonkonformními vstupy rozčeřili stojaté vody výstavní galerijní praxe. V roce 2018 v rámci cyklu Pohledy do sbírek přivítá tuto tvůrčí dvojici také stálá expozice Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, jež bude dočasně rozšířena do všech výstavních prostor barokní jízdárny.
05 
05. 03. 2018 - 07. 03. 2018 | Městská knihovna, chodba v přízemí | Vstupné: zdarma
Akci vložil: KZM Roudnice nad Labem - knihovna

Burza knih

Burza proběhne na chodbě v přízemí knihovny. Knihy 5 Kč/ kus, časopisy 1 Kč / kus.
Více o této akci
12 
12. 04. 2018 - 01. 07. 2018 | Podřipské muzeum | Vstupné: 30/20 Kč
Akci vložil: Podřipské muzeum

Akce k výročí 850. let výročí první písemné zmínky o Roudnici nad Labem

Archeologie a dálkový průzkum krajiny

Fotografická výstava zachycující archeologické lokality na Podřipsku. Autorem je archeolog Martin Gojda. Výstava ke 25. výročí letecké archeologie.
26 
26. 04. 2018 - 10. 06. 2018 | Galerie moderního umění
Akci vložil: Galerie moderního umění

Jaro / Československá výtvarná scéna 1966–1968

Dějiny československého výtvarného umění dvacátého století se odehrávaly ve složitých společenskohistorických souvislostech, které měly často represivní charakter. K těm nejšťastnějším obdobím, jež umožnila dynamický rozkvět umělecké tvorby, patřila vedle druhé poloviny dvacátých let také druhá polovina let šedesátých. Výstava, která bude postavena především na zápůjčkách z regionálních galerií, bude reflektovat pluralitní charakter československé scény.
26 
26. 04. 2018 - 03. 06. 2018 | Galerie moderního umění
Akci vložil: Galerie moderního umění

Cubr - Hrubý - Pokorný

Šedesátá léta znamenala pro českou architekturu návrat k tradici evropského moderního stavění. Začalo to vše na světové výstavě EXPO ´58 v Bruselu. Československý pavilon tam slavil velký úspěch, a proto byl znovu postaven v Praze. Spolu s ním byly upraveny prostory pro Laternu magiku a nově umístěna restaurace Praha EXPO ´58. Vše se okamžitě stalo etalonem slova moderní, v architektuře, užitém umění a designu.
21 
21. 06. 2018 - 09. 09. 2018 | Galerie moderního umění
Akci vložil: Galerie moderního umění

Národ sobě

V roce 2018 uplyne 150 let od položení základních kamenů Národního divadla. Jeho stavba se stala nejvýraznějším projektem obrozeneckého hnutí, který zasáhl všechny vrstvy obyvatelstva. Na umělecké výzdobě se podílela skupina významných malířů a sochařů, kteří jsou dnes označováni jako generace Národního divadla. Vyzvednutí základního kamene z hory Říp dne 11. května 1868 a jeho následná cesta a slavnostní předání v Praze, se stalo jednou z nejvýznamnějších událostí 19. století v dějinách Podřipska. Výstava Národ sobě připomene tyto slavné dny v dobovém kontextu a představí umělecká díla spjatá s výzdobou Národní divadla.
21 
21. 06. 2018 - 02. 09. 2018 | Galerie moderního umění
Akci vložil: Galerie moderního umění

Ondřej Basjuk

Ondřej Basjuk (*1983) patří v současnosti mezi nejvýraznější osobnosti mladé malířské generace. Ve své tvorbě se nezříká figurálních kompozic, naopak do jisté míry využívá jejich narativní vlastnosti. Lví podíl na inklinaci k figurativní malbě jistě nese také autorovo studium knižního designu a ilustrace na Ústavu umění a designu v Plzni a později studium v ateliéru Grafika II u Vladimíra Kokolii. Nesvázán žádnými řemeslnými bariérami vkládá do svých obrazů složité mnohovrstevnaté vize, kriticky i ironicky koncipované narativy mnohdy čerpající z minulosti.
07 
07. 09. 2018 - 08. 09. 2018 | Zámecký areál
Akci vložil: Říp o.p.s.

Roudnické vinobraní

Další ročník festivalu Roudnické vinobraní v zámeckém areálu v Roudnici nad Labem.
20 
20. 09. 2018 - 25. 11. 2018 | Galerie moderního umění
Akci vložil: Galerie moderního umění

Antonín Heythum / scénograf, architekt a designér

Dílo a osobnost Antonína Heythuma (1901–1954) jsou pravděpodobně známy jen hrstce zasvěcených badatelů, ovšem v zahraničí – především ve Spojených státech amerických, kde je považován za zakladatele oboru průmyslového designu, má pochopitelně zcela jinou váhu.
20 
20. 09. 2018 - 25. 11. 2018 | Galerie moderního umění
Akci vložil: Galerie moderního umění

Osvobozené divadlo očima Alexandra Paula

Fotograf Alexandr Paul (1907–1981) je spjat s historií československé fotografie především od roku 1931, kdy s fotografem Františkem Illkem vedl patrně nejmodernější ateliér své doby.Ve fotografii spolu s mnoha dalšími tehdy spolutvořil hlavní proud, který pod sjednocující ideou funkčnosti spojil objevy konstruktivismu a nové věcnosti ve fotografické tvorbě. Výstava v předsálí Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem představí Alexandra Paula v roli „dvorního fotografa“ Osvobozeného divadla z období 1931–1938.
06 
06. 12. 2018 - 10. 02. 2019 | Galerie moderního umění
Akci vložil: Galerie moderního umění

Mikuláš Medek

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem otevřela před 30 lety velkou retrospektivní výstavu Mikuláše Medka. Ocitla se v přímém sousedství s úvodní částí stálé expozice, kde je trvale vystaven soubor obrazů Antonína Slavíčka z daru zakladatele galerie Augusta Švagrovského. Ve výstavním sále se tak setkalo dílo dvou zástupců rodiny – děda a vnuka, aniž by se jednalo o vzájemnou konfrontaci. Spíše se jen potvrdila genetická vazba.
06 
06. 12. 2018 - 10. 02. 2018 | Galerie moderního umění
Akci vložil: Galerie moderního umění

Pavla Kačírková

Ve foyer roudnické galerie se představí na komorní výstavě nejnovější tvorba přerovské rodačky, mladé výtvarnice Pavly Kačírkové (*1985). Pavla je absolventkou ateliéru Socha II prof. ak. soch. Jana Ambrůze na brněnské Fakultě výtvarných umění při Vysokém učení technickém. Stejně jako její učitel, tak i ona inklinuje ke geometrickému abstrahování forem s blízkými vazbami na přírodu. Nejintimnější polohou její tvorby je série minimalistických „neviditelných kreseb“ madon na bílém pauzovacím papíru, které tvoří jádro roudnické výstavy.

Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook