Kalendář akcí - vícedenní akce

Zobrazeny jsou vícedenní kulturní, společenské a sportovní akce.

Přejít na Jednodenní akce


26 
26. 03. 2018 - 23. 04. 2018 | Jiné místo (uvedeno v popisu akce) | Vstupné: zdarma
Akci vložil: Základní umělecká škola

VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ VO VÍTÁNÍ JARA

Tradiční výstava jarních výrobků žáků výtvarného oboru v prostorách České spořitelny.
06 
06. 04. 2018 - 31. 05. 2018 | Městská knihovna, sál | Vstupné: dobrovolné | Plakát ke stažení
Akci vložil: KZM Roudnice nad Labem - knihovna

Křížem krážem ... a i jinak

Prodejní výstava podřipských výtvarnic Jany Justové a Markéty Menčíkové.
Více o této akci
10 
10. 04. 2018 - 30. 06. 2018 | Podřipské muzeum | Vstupné: 30/20 Kč | Plakát ke stažení
Akci vložil: Podřipské muzeum

Pohledy 1989

Panelová výstava zachycující běh dějin po pádu železné opony.
12 
12. 04. 2018 - 05. 06. 2018 | Podřipské muzeum | Vstupné: 30/20 Kč | Plakát ke stažení
Akci vložil: Podřipské muzeum

Akce k výročí 850. let výročí první písemné zmínky o Roudnici nad Labem

Archeologie a dálkový průzkum krajiny

Fotografická výstava zachycující archeologické lokality na Podřipsku. Autorem je archeolog Martin Gojda. Výstava ke 25. výročí letecké archeologie.
26 
26. 04. 2018 - 10. 06. 2018 | Galerie moderního umění
Akci vložil: Galerie moderního umění

Jaro / Československá výtvarná scéna 1966–1968

Dějiny československého výtvarného umění dvacátého století se odehrávaly ve složitých společenskohistorických souvislostech, které měly často represivní charakter. K těm nejšťastnějším obdobím, jež umožnila dynamický rozkvět umělecké tvorby, patřila vedle druhé poloviny dvacátých let také druhá polovina let šedesátých. Výstava, která bude postavena především na zápůjčkách z regionálních galerií, bude reflektovat pluralitní charakter československé scény.
26 
26. 04. 2018 - 03. 06. 2018 | Galerie moderního umění
Akci vložil: Galerie moderního umění

Cubr - Hrubý - Pokorný

Šedesátá léta znamenala pro českou architekturu návrat k tradici evropského moderního stavění. Začalo to vše na světové výstavě EXPO ´58 v Bruselu. Československý pavilon tam slavil velký úspěch, a proto byl znovu postaven v Praze. Spolu s ním byly upraveny prostory pro Laternu magiku a nově umístěna restaurace Praha EXPO ´58. Vše se okamžitě stalo etalonem slova moderní, v architektuře, užitém umění a designu.
03 
03. 05. 2018 - 20. 05. 2018 | Jiné místo (uvedeno v popisu akce) | Vstupné: dobrovolné
Akci vložil: Informační centrum

Prodejní výstava malířů Antonína a Jana Kalouse

Výstavu pořádá rodina Kalousova v bývalé synagoze. Otevřeno každý den od 12:00 do 17:30.
04 
04. 06. 2018 - 10. 06. 2018 | Galerie moderního umění
Akci vložil: Galerie moderního umění

Výstava Výtvarného oboru ZUŠ v Roudnici n. L. / „Sny

Tradiční předprázdninová výstava žáků Výtvarného oboru ZUŠ v Roudnici n. L. v galerijním foyer.
04 
04. 06. 2018 - 11. 06. 2018 | Galerie moderního umění | Vstupné: dobrovolné
Akci vložil: Základní umělecká škola

VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ VO SNĚNÍ

Výstava prací žáků výtvarného oboru bude zahájena vernisáží spojenou s koncertem žáků hudebního oboru v roudnické Galerii.
21 
21. 06. 2018 - 09. 09. 2018 | Galerie moderního umění
Akci vložil: Galerie moderního umění

Národ sobě

V roce 2018 uplyne 150 let od položení základních kamenů Národního divadla. Jeho stavba se stala nejvýraznějším projektem obrozeneckého hnutí, který zasáhl všechny vrstvy obyvatelstva. Na umělecké výzdobě se podílela skupina významných malířů a sochařů, kteří jsou dnes označováni jako generace Národního divadla. Vyzvednutí základního kamene z hory Říp dne 11. května 1868 a jeho následná cesta a slavnostní předání v Praze, se stalo jednou z nejvýznamnějších událostí 19. století v dějinách Podřipska. Výstava Národ sobě připomene tyto slavné dny v dobovém kontextu a představí umělecká díla spjatá s výzdobou Národní divadla.
21 
21. 06. 2018 - 02. 09. 2018 | Galerie moderního umění
Akci vložil: Galerie moderního umění

Ondřej Basjuk

Ondřej Basjuk (*1983) patří v současnosti mezi nejvýraznější osobnosti mladé malířské generace. Ve své tvorbě se nezříká figurálních kompozic, naopak do jisté míry využívá jejich narativní vlastnosti. Lví podíl na inklinaci k figurativní malbě jistě nese také autorovo studium knižního designu a ilustrace na Ústavu umění a designu v Plzni a později studium v ateliéru Grafika II u Vladimíra Kokolii. Nesvázán žádnými řemeslnými bariérami vkládá do svých obrazů složité mnohovrstevnaté vize, kriticky i ironicky koncipované narativy mnohdy čerpající z minulosti.
23 
23. 07. 2018 - 27. 07. 2018 | Galerie moderního umění
Akci vložil: Galerie moderního umění

Letní výtvarné dílny o prázdninách 2018 / 1. termín

Dílny jsou určené malým i velkým školákům (od 6 do 15 let), kteří mají rádi výtvarnou tvorbu a umění. Pro velký zájem v minulém roce se budou letní dílny konat ve dvou termínech. Protože je kapacita míst omezená, je nutné objednání předem. Maximální počet účastníků je 15. Přihlášky formou mailu zasílejte nejpozději do 13. 7. 2018.
06 
06. 08. 2018 - 10. 08. 2018 | Galerie moderního umění
Akci vložil: Galerie moderního umění

Letní výtvarné dílny o prázdninách 2018 / 2. termín

Dílny jsou určené malým i velkým školákům (od 6 do 15 let), kteří mají rádi výtvarnou tvorbu a umění. Pro velký zájem v minulém roce se budou letní dílny konat ve dvou termínech. Protože je kapacita míst omezená, je nutné objednání předem. Maximální počet účastníků je 15. Přihlášky formou mailu zasílejte nejpozději do 13. 7. 2018.
20 
20. 09. 2018 - 25. 11. 2018 | Galerie moderního umění
Akci vložil: Galerie moderního umění

Antonín Heythum / scénograf, architekt a designér

Dílo a osobnost Antonína Heythuma (1901–1954) jsou pravděpodobně známy jen hrstce zasvěcených badatelů, ovšem v zahraničí – především ve Spojených státech amerických, kde je považován za zakladatele oboru průmyslového designu, má pochopitelně zcela jinou váhu.
20 
20. 09. 2018 - 25. 11. 2018 | Galerie moderního umění
Akci vložil: Galerie moderního umění

Osvobozené divadlo očima Alexandra Paula

Fotograf Alexandr Paul (1907–1981) je spjat s historií československé fotografie především od roku 1931, kdy s fotografem Františkem Illkem vedl patrně nejmodernější ateliér své doby.Ve fotografii spolu s mnoha dalšími tehdy spolutvořil hlavní proud, který pod sjednocující ideou funkčnosti spojil objevy konstruktivismu a nové věcnosti ve fotografické tvorbě. Výstava v předsálí Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem představí Alexandra Paula v roli „dvorního fotografa“ Osvobozeného divadla z období 1931–1938.
06 
06. 12. 2018 - 10. 02. 2019 | Galerie moderního umění
Akci vložil: Galerie moderního umění

Mikuláš Medek

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem otevřela před 30 lety velkou retrospektivní výstavu Mikuláše Medka. Ocitla se v přímém sousedství s úvodní částí stálé expozice, kde je trvale vystaven soubor obrazů Antonína Slavíčka z daru zakladatele galerie Augusta Švagrovského. Ve výstavním sále se tak setkalo dílo dvou zástupců rodiny – děda a vnuka, aniž by se jednalo o vzájemnou konfrontaci. Spíše se jen potvrdila genetická vazba.

Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook